Virtuální kancelář Chtěli byste mít adresu Vaší společnosti na prestižní brněnské adrese? Jsme Vám schopni poskytnout obchodní adresu v areálu IBC v...

Likvidace společností Likvidace státních podniků, obchodních společností (a.s., s.r.o., v.o.s., komanditní), družstev, nadací, atd.   Předpokladem efektivní činnosti...

Krizový management Nebezpečné události působící škody na majetku a ztráty lidských životů doprovázejí naši civilizaci. Přírodní procesy,...

Správa pohledávek Jedná se o zajištění jak pasivních, tak aktivních pohledávek. Pasivní pohledávky jsou pohledávky vedené proti likvidovanému...

Vedení účetnictví 1. VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE A PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ » kompletní vedení účetnictví » svoz dokladů » vedení...

Pomoc při kontrolách Nebojte se nyní nepatrně investovat do preventivní kontroly, než po čase vynakládat velké množství prostředků na odstranění následků! Vaše mzdy...


Vítejte v DMV | daně, majetek, věřitelé

Společnost Daně, Majetek, Věřitelé Corporation-DMV s.r.o. je obchodní společností, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 69744,, IČ 292 70 421 se sídlem v Brně, Brno, Prikop 838/6, PSČ 60200. Hlavním posláním naší společnosti je poskytování služeb v oblasti ekonomického, účetního, administrativního a finančního servisu a hospodářských kapitálových operací. Specializujeme se rovněž na poradenské služby v oblasti krizového managementu.

Nabízíme našim klientům flexibilní, rychlé a komplexní služby. Klientova přání jsou pro nás výzvou a zároveň stimulem pro náš další rozvoj. S našim klientem se snažíme vytvořit obchodní vztah založený na vzájemné důvěře a diskrétnosti, která je pro nás při práci tak samozřejmá jako samotná kvalita odvedené práce a poskytovaných služeb. Při své práci spolupracujeme s profesionály ve svých oborech. Jsou to ekonomičtí a daňoví poradci, notáři, advokáti, likvidátoři, exekutoři či finanční analytici. Všichni tito lidé přispívají k vysoké kvalitě námi poskytovaných služeb.

Kde nás najdete